{*hlaska kvuli adSense staticka verye je v souboru cz.js v /js/cz.js na poslat-prani.cz*}
ikona  ikona  ikona  ikona 
Blansko

ikona Beseda s vedením radnice přilákala padesát občanů

Včerejší beseda s vedením blanenské radnice pod názvem Vedení města zodpoví dotazy občanů se setkala s velkým nezájmem. Sál kina zaplnilo asi padesát občanů včetně pracovníků městského úřadu.

Úvodní slovo pronesla starostka města Jaroslava Králová, která občany seznámila s činností úřadu za loňský rok a s novým rozdělením některých odborů úřadu. Po úvodním projevu se ujal slova místostarosta Jindřich Král, který nastínil připravované akce na rok 2004, především dokončení prací v průmyslové zóně, a to včetně připravované regulace toku řeky Svitavy.

Poté zástupci města odpovídali na dotazy občanů. Na naše dotazy odpověděl místostarosta Ivo Polák:

Dotazy a odpovědi předkládáme ve zkrácené podobě, v pozdějších článcích se k tématům i dalším dotazům vrátíme.

1. Prodej Dělnického domu s přilehlým sálem za 2 248 000 Kč. Cena se zdá docela nízká s porovnáním ostatních objektů, které jsou v Blansku na prodej, není to podhodnoceno? Doplňující otázka ohledně Dělnického domu, naleznou se pro klub Zoom adekvátní prostory?

Zastupitelstvo schválilo prodej nemovitostí společnosti Pivovar Černá Hora za cenu znaleckého odhadu s přihlédnutím k značným investicím do opravy objektu. K druhé části otázky se již bohužel nemůžu vyjádřit, jelikož i klub Zoom je součástí nemovitosti, kterou vlastní společnost Pivovar Černá Hora. Teď již záleží na domluvě provozovatele s novým vlastníkem zda ponechá tuhle alternativní scénu ...

2. Bowlingové centrum u zámeckého parku se nezdá zrovna ideální? Nenašel se vhodnější pozemek například u sportovních areálu?

Bowlingové centrum není chápáno jen jako sportovní, ale i společenské centrum včetně malého občerstvení a již dříve bylo společensko-sportovní centrum vymezeno do územního plánu města ...

3. Není škoda, že střed města je zaplaven vietnamskou komunitou, především obchody? Nejsou ceny pro české podnikatele v těchto místech nadsazené nebo co vidíte jako hlavní důvod?

Tento stav vnímáme velmi citlivě, ale bohužel není to jen problém našeho města, ale celé republiky. Město pronajímá pouze dvě nemovitosti, z nichž jedna příští rok zanikne (ZUŠ - převod a rozšíření stávajícího objektu), ostatní pronájmy jsou v rukou soukromníků ...

4. Jakou částku máte na příští rok v obecním rozpočtu vymezenou pro sportovní kluby a jakou pro kulturní instituce?

Sport - 7 miliónů, kultura 16 milionů (provoz TJ 1 100 000 Kč, údržba 300 000 Kč, kultura přímo 150 000 kč, příspěvkové organizace KSMB + Muzeum a knihovna 11 000 000 Kč, údržba 850 000 kč ...)

Nicméně je potřeba poděkovat představitelům města za tuhle akci
a za všechny odpovězené otázky.

vedení města
vedení města
vedení města
vedení města
vedení města
vedení města


publikováno: 25.3.2004