{*hlaska kvuli adSense staticka verye je v souboru cz.js v /js/cz.js na poslat-prani.cz*}
ikona  ikona  ikona  ikona 
Blansko

ikona Nový zákon ušetří peníze občanů

Josef Bednář
  V lednu letošního roku byl definitivně uzavřen legislativní proces, který vedl ke schválení nového zákona o veřejných zakázkách. Od 1. května tak vstoupí v platnost nová norma odrážející pravidla platná v Evropské unii.

  Cílem nového zákona je zajistit dodržování transparentního a nediskriminačního postupu zadavatelů při zadávání veřejných zakázek, stanovit pokud možno formálně jednoduché, nekomplikované a tím zrychlené postupy přezkumu zadávacího řízení, aby bylo umožněno plynulé zadávání zakázek. V neposlední řadě je také cílem nové právní úpravy plná slučitelnost se směrnicemi Evropských společenství v dané oblasti veřejného práva.

  Jedním z nejdůležitějších bodů nového zákona je rozšíření jeho působnosti na podnikatele ovládané veřejným zadavatelem a právnické a fyzické osoby zadávají-li veřejnou zakázku na stavební práce, která je více než z poloviny hrazena z veřejných prostředků. Nový zákon jednotlivé zakázky rozděluje na dodávky, služby a stavební práce. Nově se upravuje zadávací řízení a způsoby zadávání. Jsou také definovány nadlimitní veřejné zakázky, pro které jsou závazné směrnice ES. Jde o takové zakázky, u kterých budou muset zadavatelé zajistit možnost účasti uchazečů ze všech členských zemí EU. Podstatnou změnou je úprava přezkumného řízení a rozhodnutí orgánu dohledu, kterým nadále zůstává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Zadavatel bude mít nyní možnost pokračovat v zadávacím řízení po uplynutí šedesáti dní od podání námitek, jestliže ÚOHS nevydá předběžné opatření k prodloužení této lhůty, případně nerozhodne o tom, že zadavatel nesmí pokračovat v zadávacím řízení a musí učinit nápravu. Zvyšuje se také sankce, kterou může ÚOHS za porušení zákona uložit, z dosavadního jednoho procenta ceny zakázky na pět procent s tím, že v určitých případech může být pokuta stanovena fixní částkou do deseti miliónů korun.

  Pevně věřím, že nový zákon povede k hospodárnému vynakládání veřejných prostředků a větší transparentnosti při zadávání veřejných zakázek. Nová právní úprava umožňuje otevřenou a spravedlivou soutěž a bude tak jistě přínosem nejen pro jednotlivé uchazeče o zakázky, ale i pro občany ČR, neboť ušetří i jejich peníze. Schválení zákona, který je plně harmonizován s příslušnými směrnicemi ES pak jistě přispěje i k celkové kultivaci podnikatelského prostředí a tím i omezení prostoru pro korupci v České republice.

Josef Bednář, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Informace poskytl: Odbor tisku a informací ÚOHS

publikováno: 3.3.2004
© 2003-06 - www.blanensko.info - kontakt

RSS W3C


odkazy: Přání k svátku / Velikonoční přání / Zamilované obrázky / Webdesign / Ubytování Tatry / Rekonstrukce bytů / Ponetu.cz / Garáová vrata / Dárky k vánocům / Vánoční přání / Přání / Čištění kanalizace / Turistický průvodce

Hledáte-li velký a silný vůz, tak rozhodně sáhněte po Toyotě Land Cruiser. V našem sortimentu najdete nepřeberné množství plotů pro vaše oplocení pozemků.