{*hlaska kvuli adSense staticka verye je v souboru cz.js v /js/cz.js na poslat-prani.cz*}
ikona  ikona  ikona  ikona 
Blansko

ikona ÚOHS vydal předběžné opatření společnosti Lesy ČR

ÚOHS vydal dne 20. ledna 2005 v rámci správního řízení se společností Lesy ČR předběžné opatření. Úřad uvedené společnosti uložil zdržet se jakéhokoliv jednání, které by znemožňovalo či omezovalo výkon podnikatelské činnosti smluvních partnerů Lesů ČR. Zároveň účastníkovi řízení uložil neuzavírat s nimi nové smlouvy týkající provádění pěstebních činností a prodejů a nákupů dříví bez předchozího projednání dalšího postupu Lesů ČR s ÚOHS v této oblasti. Společnost Lesy ČR má také povinnost informovat neprodleně a průkazně své smluvní partnery o tomto předběžném opatření.

Lesy ČR zrušily většinu smluv, které se svými partnery, například těžařskými společnostmi, uzavřelo minulé vedení firmy. Lesní společnosti budou podle těchto informací muset jít do nových výběrových řízení, která chtějí LČR vyhlásit do konce února. Podle slov mluvčího Lesů ČR Lubomíra Šálka byly smlouvy neplatné, firma se odvolala právě na tvrzení antimonopolního úřadu. Lesy ČR kroky antimonopolního úřadu odmítly komentoval.

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že ÚOHS upozornil Lesy ČR, že smlouvy uzavřené s jednotlivými společnostmi obsahují v určitých pasážích dohody, které jsou ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže zakázané a neplatné. ÚOHS nikdy ale nenařídil či neřekl, že Lesy ČR musí zrušit celé smlouvy. Úřad pouze upozornil na dílčí dohody obsažené ve smlouvách, které jsou v rozporu se soutěžními pravidly a musí být proto ze smluv odstraněny.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže odeslal 14. ledna 2005 společnosti Lesy ČR oznámení o zahájení správního řízení, důvodem je možné zneužití dominantního postavení způsobené jednáním vůči smluvním partnerům na přelomu loňského a letošního roku," informoval mluvčí ÚOHS Kristián Chalupa.

Ministr zemědělství Jaroslav Palas ve středu 19.1. odvolal z funkce generálního ředitele společnésti Lesy ČR Kamila Vyslyšela. Palas chce personální změnou zklidnit situaci v lesním hospodářství. Za hlavní chybu považuje to, že podnik nekonzultoval s dozorčí radou vypovězení smluv s lesními firmami.

Lesy ČR spravují asi polovinu lesů v zemi. Ročně vytěží zhruba 7,5 milionu metrů krychlových dřeva. Firma v posledních letech dosahuje výnosů přes pět miliard korun ročně.

Les
ilustrační foto


publikováno: 20.1.2005
Tvorba webdesignu na míru. Čerpáme z dlouholetých zkušeností.