{*hlaska kvuli adSense staticka verye je v souboru cz.js v /js/cz.js na poslat-prani.cz*}
ikona  ikona  ikona  ikona 
Blansko

ikona Nemocnice Blansko porušila zákon

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář ve svém druhostupňovém rozhodnutí ze dne 20. října 2004 zamítl rozklad ve věci veřejné zakázky na dodavatele dialyzátorů a dialyzačních monitorů pro nemocnici Blansko. Rozklad podala obchodní firma Ing. Milan Hladil-EUROCON s tím, že žádala zrušení zadání veřejné zakázky.

Předseda Úřadu rozkladem napadené rozhodnutí potvrdil a podaný rozklad zamítl. A to mimo jiné i s tím, že velká část namítaných pochybení zadavatele uváděných v rozkladu je důvodem pro uložení nového posouzení a hodnocení nabídek, jak rozhodl Úřad již v prvním stupni, a nikoliv pro zrušení zadání veřejné zakázky.

ÚOHS konstatoval v postupu zadavatele nemocnice Blansko závažné porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. "Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek totiž neobsahovala zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky. Proto bylo rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky zrušeno a zadavateli bylo uloženo provést nové posouzení a hodnocení nabídek," uvedl předseda antimonopolního úřadu Josef Bednář.

Josef Bednář


publikováno: 11.11.2004
Internetový marketing a SEO optimalizace na míru. Čerpáme z dlouholetých zkušeností.