{*hlaska kvuli adSense staticka verye je v souboru cz.js v /js/cz.js na poslat-prani.cz*}
ikona  ikona  ikona  ikona 
Blansko

ikona Telecom dostal pokutu 23 milionů za ADSL

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář potvrdil pokutu ve výši 23 milionů korun Českému Telecomu. Důvodem je zneužití dominantního postavení na trhu zprostředkování přístupu ke službám sítě Internet a přenosu dat za užití širokopásmové technologie xDSL (ADSL) veřejnými pevnými telekomunikačními sítěmi na újmu konkurentů a spotřebitelů.

Účastník řízení, přestože byl svými konkurenty osloven a požádán o poskytnutí informací nezbytných pro propojení sítí, tyto informace neposkytl a teprve na základě rozhodnutí předsedy Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) zveřejnil koncem ledna 2003 návrh Referenční nabídky přístupu k síti využívající technologie ADSL pro další operátory. Český Telecom přitom musel být přinejmenším od 25. 2. 2002, kdy zveřejnil všeobecné podmínky pro poskytování služby IOL Platinum, schopen informace nezbytné k propojení sítí poskytnout.

Český Telecom zneužil svého dominantního postavení k újmě svých konkurentů, neboť ke zprostředkování přístupu ke službám sítě Internet a přenosu dat za užití technologií ADSL veřejnými pevnými telekomunikačními sítěmi je třeba přístup k místním smyčkám v jeho vlastnictví. Došlo k omezení rozvoje zdravého konkurenčního prostředí a újmě konečných zákazníků. Ani účastník řízení, ani ostatní alternativní operátoři nemohli totiž v důsledku jednání Českého Telecomu tyto služby od vydání předběžného opatření ČTÚ 27.6. 2002 minimálně do 27. 1. 2003, tj. do uveřejnění návrhu Referenční nabídky o přístupu k síti využívající technologie ADSL, nabídnout. Újma se projevila i u samotných zákazníků Českého Telecomu, kteří začali technologie ADSL do 27.6.2002 využívat. Ti byli totiž po tomto datu opětovně odkázáni na jiné technologie umožňující přístup ke službám sítě Internet anebo přenosu dat, anebo nemohli přístup k zmiňovaným službám využívat vůbec.

Při ukládání pokuty byla zohledněna jak závažnost, opakování, tak i délka trvání porušování zákona. Z hlediska závažnosti bylo přihlédnuto zejména ke skutečnosti, že Český Telecom svým jednáním znemožnil ostatním alternativním operátorům vstup na trh, a tedy zabránil rozvoji zdravého konkurenčního prostředí. Zohledněna byla rovněž skutečnost, že jde o subjekt, který na relevantním trhu působí již dlouhou dobu a je tedy dostatečně obeznámen s právním řádem České republiky včetně zákona o ochraně hospodářské soutěže. To vyplývá mimo jiné i z toho, že společnost Český Telecom se dopustila porušení soutěžních pravidel opakovaně. Přitom ani délku porušování zákona cca 11 měsíců nelze považovat za zanedbatelnou.

"V souvislosti s tímto správním řízením bych chtěl poukázat na spolupráci mezi Úřadem a ČTÚ. Stanovisko ČTÚ týkající se technického posouzení případu se stalo výrazným faktorem pro možnou deklaraci porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže. V praxi se tak potvrdilo fungování Memoranda o spolupráci mezi Úřadem a ČTÚ," uvedl předseda ÚOHS Josef Bednář.

Josef Bednář


publikováno: 4.11.2004
Internetový marketing a SEO optimalizace na míru. Čerpáme z dlouholetých zkušeností.