{*hlaska kvuli adSense staticka verye je v souboru cz.js v /js/cz.js na poslat-prani.cz*}
ikona  ikona  ikona  ikona 
Blansko

ikona Tisková zpráva Pavla Nedvěda

Vzhledem k tomu, že ani má předcházející tisková zpráva nezabránila dalším spekulacím o mém zdravotním stavu a mém dalším působení v reprezentaci České republiky, rozhodl jsem se proto ukončit svoji hráčskou kariéru v reprezentačním mužstvu České republiky.

Proto, aby mé rozhodnutí nebylo opět vykládáno jinak, prohlašuji, že můj zdravotní stav není i nadále natolik uspokojivý, abych byl schopen snášet tak velkou fyzickou zátěž, jakou si bezesporu vyžaduje podávání maximálních výkonů, a to jak v reprezentačním mužstvu České republiky, tak současně při plnění mých pracovních závazků k mužstvu Juventus Turín.

Skutečně jsem měl v úmyslu, toto pro mne velmi obtížné rozhodnutí, dobře zvážit, až po konkrétním vyjádření lékařů, tj. poté, kdy bude zcela zřejmé, jak dlouhou dobu si léčení mého zranění z EURA 2004 ještě vyžádá. Má vůle a tendence v reprezentaci České republiky pokračovat, a to po úplném uzdravení, ovšem byla médii a částí veřejnosti vykládána zcela jinak, většinou v neprospěch mé osoby.

Po zodpovědném zvážení všech okolností jsem se tímto rozhodl ukončit své fotbalové účinkování v reprezentačním mužstvu České republiky.

Z mých dosavadních výkonů v reprezentaci České republiky a z mého dosavadního postoje v pozici kapitána mužstva bylo zřejmé, že jsem si skutečně velmi vážil toho, že jsem mohl Českou republiku reprezentovat, a vždy jsem se snažil odvést stoprocentní výkon. Na každý sportovní úspěch České republiky jsem byl náležitě hrdý. Proto bych nikdy nepředpokládal, že mé rozhodnutí dočasně přerušit svoji činnost v reprezentačním mužstvu České republiky, budou provázet taková obvinění mé osoby a ničím nepodložená dvojsmyslná vyjádření, která budou namířena jednak vyloženě proti mé osobě, ale hlavně budou znehodnocovat mou dosud odvedenou práci a mé výkony za národní mužstvo České republiky. Osoby vyjadřující se ke stávající situaci, resp. k mému předcházejícímu rozhodnutí, přehlíží skutečnost, že vzhledem k mému věku a dlouhodobé fyzické a psychické zátěži v profesionálním fotbalu, se má zranění, která jsem utržil v poslední době, léčí mnohem delší dobu, než tomu bývá u mladších hráčů.

Velmi mne mrzí, za jakých okolností a jakou formou se s reprezentací České republiky loučím a pevně věřím, že mí bývalí spoluhráči, s nimiž bylo pro mne vždy ctí hrát a tvořit jedno mužstvo, a mí fanoušci, kterým za jejich projevenou přízeň tímto moc děkuji, můj postoj budou respektovat a když ne hned, tak postupem času, ho pochopí.

A protože nehodlám odcházet ani jako „zhrzený“ ani jako „nepochopený“ hráč, přeji českému fotbalu další úspěšná léta.

V Turíně dne 24.9.2004

Pavel Nedvěd

Českomoravský fotbalový svaz

Pavel Nedvěd

publikováno: 24.9.2004
Kvalitní internetové stránky šité na míru daným klientům. Rychlá správa webu.