{*hlaska kvuli adSense staticka verye je v souboru cz.js v /js/cz.js na poslat-prani.cz*}
ikona  ikona  ikona  ikona 
Blansko

ikona Kartelové dohody jsou nejzávažnějšími protisoutěžními delikty

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uzavřel první případ žádosti o přiznání aplikace tzv. Leniency programu (program mírnějšího režimu při udělování pokut za uzavírání a realizaci kartelových dohod). Na základě tohoto programu soutěžitel, který Úřadu jako první předloží relevantní informace o existenci zakázané dohody, o které Úřad neměl do té doby indicie, a přizná se, že je účastníkem této dohody, může počítat s podstatným snížením nebo dokonce s prominutím pokuty.

Úřad se v daném případě na základě leniency rozhodl neuložit žadateli - společnosti PINELLI, účastníku prokázané kartelové dohody v oblasti energetických nápojů, vysokou sankci.

Společnost PINELLI, která uzavřela zakázanou dohodu s distributorem dobrovolně poskytla Úřadu informace o této kartelové dohodě, doložila existenci smlouvy a požádala o prominutí sankce na základě Leniency programu. Protože tyto informace byly antimonopolnímu úřadu poskytnuty zcela dobrovolně a v době, kdy je ÚOHS neznal, bylo od uložení pokuty upuštěno. Případná sankce mohla vzhledem k obratu jmenované společnosti dosáhnout výše téměř dvaceti milionů korun.

Společnost PINELLI porušila zákon o ochraně hospodářské soutěže tím, že uzavřela Smlouvu o výhradním prodeji, která v období od září 2002 do dubna 2004 mohla vést k narušení hospodářské soutěže na trhu energetických a iontových nápojů v malospotřebitelském balení. Realizováním Smlouvy o výhradním prodeji by došlo ke znemožnění přístupu ostatním distributorům k výrobkům společnosti PINELLI. Tato společnost má přitom na trhu iontových a energetických nápojů v malospotřebitelském balení v ČR podíl zahrnující přes 40 procent. Plnění zmiňované kartelové dohody by se pak negativně promítlo i na maloobchodníky a spotřebitele, kteří by ztratili možnost získávat určité zboží za konkurenčních podmínek, tedy i za nižší cenu.

"Kartelové dohody jsou nejzávažnějšími protisoutěžními delikty. Ve svém důsledku často vedou ke zvyšování cen zboží, vytváření umělých bariér na trhu, omezení odbytu a výroby a mají tak nepříznivé dopady na konečného spotřebitele. To je také důvod, proč se antimonopolní úřady vyspělých zemí zabývají otázkou, jak tyto zakázané dohody účinně odhalovat. Jedním z nástrojů podporujících tento záměr je právě tzv. Leniency program. Antimonopolní úřad ČR jej aplikuje od poloviny roku 2001, tedy jako sedmý v pořadí na světě. Společnost PINELLI je první, která možností Leniency programu s úspěchem využila. Předpokládám, že tento trend bude pokračovat, protože nelze vyloučit, že se kartelové dohody postupně stávají pro jednotlivé účastníky "svěrací kazajkou" brzdící další hospodářský rozvoj firmy. Úkolem ÚOHS je co nejrychleji odstranit příčiny kartelových dohod, které mají zničující dopad na ekonomiku a zhoubné následky pro řadové občany," zdůraznil předseda ÚOHS Josef Bednář.

Josef Bednář

linka


publikováno: 13.8.2004
Kvalitní internetové stránky šité na míru daným klientům. Rychlá správa webu.
© 2003-06 - www.blanensko.info - kontakt

RSS W3C


odkazy: Přání k svátku / Velikonoční přání / Zamilované obrázky / Webdesign / Ubytování Tatry / Vánoční přání / Přání /

Pomocí našich jeřábů vám zvedneme cokoli. Dodáme Vám kvalitní plovoucí podlahu a budete-li potřebovat laminátovou podlahu tak vás uspokojíme také.