{*hlaska kvuli adSense staticka verye je v souboru cz.js v /js/cz.js na poslat-prani.cz*}
ikona  ikona  ikona  ikona 
Blansko

ikona Dunajské tažení aneb Napoleon ve Sloupě

V sobotu 21. srpna 2004 se ve Sloupě uskuteční již druhé Setkání klubů vojenské historie. Celkem dvě stovky nadšenců z vojensko - historických klubů si tentokráte připomenou 195. výročí ustavení jednotek moravské hotovosti, které se jako součást rakouské armády účastnily dunajského tažení proti Napoleonovi v roce 1809.

Přijďte se podívat, jak takové tažení vypadalo. Stanete se svědky střetu armád francouzského císaře Napoleona a rakouského císaře Františka I. K vidění budou uniformy francouzské i rakouské jízdy, rakouští myslivci a granátníci. Představen bude také nově obnovený prapor, pod nímž se vojáci moravské hotovosti tažení zúčastnili.

Program akce 21. srpna 2004
dopoledne:
slavnostní pochod jednotek obcí za doprovodu dechové hudby
odpoledne:
14.00 - polní mše spojená se svěcením praporu moravské hotovosti
14.30 - 15.30 - bitevní ukázka střetnutí z roku 1809

Fakta o tažení samotném
... Dunajské tažení z roku 1809 stojí poněkud ve stínu předchozí války a jejího vyvrcholení v bitvě u Slavkova v roce 1805. Přesto jde o významný mezník v napoleonských válkách. R. 1809 se Rakousko vzpamatovalo z předchozí porážky a znovu se pokusilo zvrátit poměr sil v Evropě. V dubnu toho roku vpadla rakouská vojska vedená císařovým mladším bratrem arcivévodou Karlem do Bavorska, které bylo tehdy spojencem Francie. Z počátku se válka vyvíjela pro Rakousko dobře, karta se obrátila až poté co se velení na francouzské straně ujal osobně Napoleon, který se urychleně k armádě vrátil až ze Španělska! Bonaparte po sérii střetů (Landshut, Řezno) brzy donutil Rakušany k ústupu podél Dunaje zpět až k Vídni, kterou následně obsadil. Při pokusu o překročení veletoku byl však poprvé (!!!) ve svém životě poražen 22. května 1809 v krvavé bitvě u Aspern a Esslingen. Celou Evropu tehdy obletěla zpráva, že Korsičan již není neporazitelný. Napoleon však ukázal, že je pořád velkým vojevůdcem. O několik týdnů později překročil Dunaj znovu a v bitvě u Wagramu arcivévodovi Karlovi porážku vrátil. Válka, ve které na rakouské straně statečně bojovala i česká a moravská hotovost, tak skončila porážkou Rakušanů. Jejím hlavním výsledkem bylo ale něco jiného: sňatek mezi Napoleonem a dcerou císaře Františka Marií Luisou. Rakousko se tím krátce zařadilo mezi francouzské spojence. Bylo to však vůbec poslední Napoleonovo vítězné tažení. Po něm přišel v dalších letech už jen neslavný útěk z hořící Moskvy, porážka u Lipska a nakonec Waterloo ...

Pořádají: sdružení Martýři a 1. moravský pěší pluk Kaiser
Informace poskytl: Jiří Kučera

Napoleon Bonaparte
Napoleon Bonaparte
Napoleon Bonaparte
Napoleon Bonaparte
Napoleon Bonaparte

linka

l vytisknout článek l


publikováno: 5.8.2004
Tvorba webdesignu na míru. Čerpáme z dlouholetých zkušeností.