{*hlaska kvuli adSense staticka verye je v souboru cz.js v /js/cz.js na poslat-prani.cz*}
ikona  ikona  ikona  ikona 
Blansko

ikona Apos-Auto a Metra Blansko: Spojení právně potvrzeno

  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil spojení soutěžitelů Apos-Auto a Metra Blansko. Rozhodnutí již nabylo právní moci.

  Společnost Apos-Auto, která se zabývá především obšíváním, kompletací a centralizací volantů, získala nákupem od firmy Adast akcie představující 42,2% podíl na základním kapitálu Metry Blansko, a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat.

  Metra Blansko v rámci České republiky vykonává kontrolu nad Metrou Komponenty, která nevyvíjí žádné aktivity, nemá zaměstnance a v roce 2003 dosáhla v ČR nulového čistého obratu. Metra Blansko vykonává dále kontrolu nad společností SP Metra Ukraina, zabývající se především opravami a servisem elektrických měřících přístrojů, jejich vývojem, výrobou a prodejem.

  "Vzhledem ke skutečnosti, že nedochází k překrytí podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, nedojde k nárůstu tržní síly spojením vzniklého subjektu na takovou míru, která by mu umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice," uvedl předseda ÚOHS Josef Bednář.

Informace poskytl: Odbor tisku a informací ÚOHS

Josef Bednář

linka


publikováno: 11.6.2004