{*hlaska kvuli adSense staticka verye je v souboru cz.js v /js/cz.js na poslat-prani.cz*}
ikona  ikona  ikona  ikona 
Blansko

ikona Prodejci pohonných hmot dostali nejvyšší pokuty v historii

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář potvrdil svým druhostupňovým rozhodnutím ze dne 31. května 2004 uložení dosud nejvyšší pokuty v historii Úřadu. Sankce v souhrnné výši 313 milionů korun byla uložena společnostem Agip Praha, a.s. (20 mil.), Aral ČR, a.s. (40 mil.), BENZINA a.s. (98 mil.), ConocoPhillips Czech Republic s.r.o. (22 mil.), OMV Česká republika, s.r.o. (68 mil.), a Shell Czech Republic a.s. (65 mil.).

"Uvedené společnosti prokazatelně porušily zákon o ochraně hospodářské soutěže, když v období od 28. 5. 2001 do 30. 11. 2001 určovaly ve vzájemné shodě prodejní ceny automobilového benzínu Natural 95 u svých čerpacích stanic. Tím byla narušena hospodářská soutěž na trhu automobilových benzínů dodávaných spotřebitelům," uvedl předseda ÚOHS Josef Bednář.

Jednání ve vzájemné shodě spočívá v určité formě kooperace či koordinace chování soutěžitelů, která nahrazuje jejich nezávislé jednání. Cílem této koordinace je preventivní odstranění jakýchkoli pochybností o budoucím chování konkurence a snaha nahradit rizika podnikání v hospodářské soutěži protiprávním jednáním ve shodě. "Podstata tohoto zákonem zakázaného jednání spočívá v horizontální dohodě o ceně, která představuje jeden z nejzávažnějších protisoutěžních deliktů (tzv. hard core cartel), neboť vede k růstu cen zboží nad soutěžní úroveň a v konečném důsledku ke snížení konkurenčního tlaku na zvyšování efektivity nákladů a inovace," uvedl předseda ÚOHS Josef Bednář.

Účastníci řízení přistoupili ve dnech 28. 5. - 31. 5. 2001 k výraznému zvýšení prodejních cen benzínu Natural 95 u takřka všech svých čerpacích stanic, a to o téměř totožnou částku, cca 1 Kč/litr. Pro zvýšení prodejních cen benzínu Natural 95 však neexistoval na trhu objektivní důvod, neboť náklady na pořízení tohoto zboží od cca 16. 5. 2001 vykazovaly klesající tendenci. Vysokou hladinu prodejních cen benzínu Natural 95, a to i přes pokračující trend výrazného poklesu cen nákupních, udržovali účastníci řízení do konce měsíce listopadu roku 2001. "Jednání účastníků řízení v předmětném období není možné vysvětlit jinak, než jejich předchozím vzájemných ovlivněním na základě jejich přímých nebo nepřímých kontaktů, které se Úřadu podařily prokázat v rámci České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) či prostřednictvím vyjádření v tisku ohledně jejich záměrů chystaných úprav prodejních cen pohonných hmot," uvedl předseda ÚOHS Josef Bednář.

Z hlediska závažnosti porušení zákona se jeví jako zásadní pro ovlivnění výše pokuty skutečnost, že vzájemné jednání o cenách mezi soutěžiteli působícími na horizontální úrovni patří k nejzávažnějším porušením zákona. Újma byla způsobena zejména spotřebitelům, neboť v období od 28. 5. do 30. 11. 2001 nemohli u účastníků řízení získat benzín Natural 95 za konkurenční ceny. "Uvedené společnosti neměly objektivní důvod pro zvyšování cen, protože v období od května 2001 docházelo k trvalému snižování nákupních cen benzínu. Tito distributoři oproti tomu koncem května skokově cenu zvýšili téměř shodně o jednu korunu, kterou prakticky udržovali až do konce listopadu," dodal předseda Josef Bednář.

Pokutu uloženou účastníkům řízení nelze promítnout do nákladů pro stanovení prodejní ceny. Podle zákona o daních z příjmů nelze totiž správní sankce uznat pro daňové účely za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Informace poskytl: Odbor tisku a informací ÚOHS

Josef Bednář

linka


publikováno: 1.6.2004
© 2003-06 - www.blanensko.info - kontakt

RSS W3C


odkazy: Přání k svátku / Velikonoční přání / Zamilované obrázky / Webdesign / Ubytování Tatry / Vánoční přání / Přání /

Přijďte si k nám pořídit šicí stroj za výhodných podmínek. Přijďte si vybrat osobní vozy značky Toyota.