{*hlaska kvuli adSense staticka verye je v souboru cz.js v /js/cz.js na poslat-prani.cz*}
ikona  ikona  ikona  ikona 
Blansko

ikona Blata dostane peníze z veřejných zdrojů

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým rozhodnutím z 22. dubna 2004 povolil s podmínkou výjimku ze zákazu veřejné podpory, o niž žádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR pro společnost BLATA, s.r.o. Veřejná podpora bude poskytnuta v souladu s podmínkami Rámcového programu pro podporu vzniku a rozšíření technologických center ve formě dotace na podnikatelskou činnost a dotace na školení a rekvalifikaci zaměstnanců. Rozhodnutí již nabylo právní moci.

Josef Bednář„Podle Úřadem (ÚHOS) stanovené podmínky nesmí celková míra regionální veřejné podpory, vyjma dotace na školení a rekvalifikaci zaměstnanců, přesáhnout 61,6% celkové hodnoty uznatelných nákladů vhodných na poskytnutí podpory a vztahujících se k projektu příjemce. Uznatelné náklady jsou v tomto případě tvořeny hodnotou pořízeného dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého nehmotného majetku a nájemným najatého majetku formou finančního leasingu,“ uvedl předseda ÚOHS Josef Bednář. Společnost BLATA patří k malým a středním podnikům, které mají nárok na patnáctiprocentní navýšení veřejné podpory oproti velkým podnikům.

Úřad shledal, že poskytnutí veřejné podpory přispěje k rozvoji okresu Blansko. Příjemce bude moci realizovat v daném regionu počáteční investici a vytvoří nová pracovní místa. Investice umožní vývoj a inovaci výrobku s vysokou přidanou hodnotou. Úřad dospěl k závěru, že je zajištěna vyváženost mezi narušením soutěže a výhodami vyplývajícími pro Českou republiku z uvedené investice.

Příjemce veřejné podpory podniká ve výrobě a vývoji jednostopých motorových vozidel, tj. nejrůznějších typů scooterů, minibiků a motocyklů pro sportovní účely, ale rovněž využitelných jako dopravní prostředek k překonávání kratších vzdáleností.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil další výjimku ze zákazu veřejné podpory ve prospěch společnosti BLATA v minulém roce, a to formou slevy na dani z příjmu.

Informace poskytl: Odbor tisku a informací ÚOHS

One

linka


publikováno: 17.5.2004