{*hlaska kvuli adSense staticka verye je v souboru cz.js v /js/cz.js na poslat-prani.cz*}
ikona  ikona  ikona  ikona 
Blansko

ikona Pošta - pohled do historie

Pohled do historie

První rychlou a dokonale organizovanou poštu vybudoval perský král Kýros II. (558 - 529 př.n.l.). Jeho pošta měla jízdní stanice s koňmi a kurýry, kteří si zprávu předávali formou štafety.

Nejdokonalejší starověkou poštou byla, jak jinak, pošta římská. Využívala dobré silnice spojující Řím s celým impériem. Starořímská pošta byla schopna dopravit zásilku na vzdálenost 1000 km během 6 dní. Na poštovních stanicích byly stáje s odpočatými koňmi, hostinské pokoje pro cestující a posly, někde i palác pro císaře. Po rozpadu impéria zanikla i římská pošta.

První stálou poštovní linku v novověké Evropě zřídil roku 1457 Roger de Taxis v Tyrolsku a Štýrsku. Linka byla vybavena stanicemi pro střídání koní i jezdců. Pro velký úspěch byla záhy zrřízena i linka do Nizozemí. Další z rodu Taxisů, Franz, otevřel roku 1516 linku spojující Vídeň s Bruselem a jeho syn Bernard spojil poštovní linkou Španělsko s Nizozemím. O něco později zřídil i linku mezi Itálií a Španělskem. Přesto, že linky udržovaly jednotlivé státy, příjmy z jejich provozu plynuly Taxisům. To postupně vedlo k rozepřím. Ty vedly roku 1622 k tomu, že císař Ferdinand II. jmenoval vrchním dvorním poštmistrem Jana Kryštofa Paara. Tento titul se stal od roku 1628 dědičným. V kompetenci Paarů jako vrchních poštmistrů bylo mimo jiné zřizování a rušení pošt, soudní pravomoc nad poštovními úředníky apod. Privilegované postavení rodiny Paarů trvalo až do roku 1860, kdy se je císaři podařilo přimět k tomu, aby poštu prodali, s tím, že jim zůstane právo bezplatného používání jejích služeb.

Pošta na území České republiky

Počátky organizované dopravy zpráv na území České republiky jsou spojeny s volbou arciknížete Ferdinanda z Habsburské dynastie českým králem v roce 1526. Tímto aktem jsou české země začleněny do svazku rakouských dědičných zemí až do roku 1918, kdy vznikla Československá republika. Potřeba jednotného systému správy rozsáhlých území vyvolala proces vzniku nového státního útvaru-absolutismu. Jedním z průvodních jevů nových tendencí ve státní správě je i vznik pravidelného poštovního spojení, budovaného se zřetelem na správu a vládu nad rozsáhlým územím.

V roce 1918 vznikl samostatný stát - Československá republika. Organizování poštovních služeb bylo řízeno Ministerstvem pošt a telegrafů, jehož hlavním úkolem bylo propojení poštovní, telegrafní a telefonní sítě českých zemí s územím Slovenska. V roce 1992 došlo k rozdělení dosud jednotného resortu pošty a telekomunikací. Od 1.ledna 1993 je Česká pošta státním samostatně hospodařícím podnikem.

Zdroj: Česká pošta, Moravské zemské muzeum

PSČ - abecední seznam poštovních směrovacích čísel

One

linka


publikováno: 9.5.2004
© 2003-06 - www.blanensko.info - kontakt

RSS W3C


odkazy: Přání k svátku / Velikonoční přání / Zamilované obrázky / Webdesign / Ubytování Tatry / Vánoční přání / Přání /

Udělejte radost svým blízkým, pošle jim přání k narozeninám, služba je zcela zdrama. V našem sortimentu najdete nepřeberné množství plotů pro vaše oplocení pozemků.