{*hlaska kvuli adSense staticka verye je v souboru cz.js v /js/cz.js na poslat-prani.cz*}
ikona  ikona  ikona  ikona 
Blansko

ikona Býčí skála: Národní přírodní rezervace

  Nejzajímavější jeskyně střední části Moravského krasu, spojená se záhadnou legendou o pradávném pohřbu a s ním souvisejících krvavých rituálních obřadech, se stala ve čtvrtek součástí nově vzniklé národní přírodní rezervace v krasu. Býčí skála byla dosud pouze národní přírodní památkou a její ochrana se vztahovala hlavně na podzemní prostory. Národní přírodní rezervace se nachází na rozhraní dvou údolí, a to údolí Křtinského, které leží mezi Křtinami a osadou Josefov a údolí Josefovského, které se rozkládá na opačnou stranu po Adamov. Na 190 hektarech se zde vyskytuje velké množství flóry a fauny včetně několika ohrožených druhů rostlin a živočichů.

  Býčí skála, i když nepřístupná, je poměrně známá díky své bohaté a tajemné historii. Její název figuruje již od pradávna v různých bájích a pověstech, dávno před objevem bronzového býčka v Předsíni jeskyně. Z roku 1804 je první zmínka o jejím názvu v popisech brněnského pedagoga Christiana Karla Andrého. Nejznámější objev však učinil archeolog Jindřich Wankel, který přímo v jeskyni objevil přes 40 lidských koster se známkami násilné smrti (Hallstattský pohřeb).

Hallstattský pohřeb

  "Dlouhý slavnostní průvod se pohyboval opuštěným údolím, až pomalu dospěl k jeskyni. Byl to pohřební průvod! Na dřevěném, bronzovým plechem a železem pobitém voze ležela mrtvola. Vůz táhli dva oři a za ním šli ozbrojení muži, kteří vedli ve svém středu mnoho žen a dívek. Byly to krásné, mladé dívky, oděné v cenných oděvech, zdobené pestrými perlami ze skla i jantaru i zlatými a bronzovými šperky. Bohatý vlas měly svázán zlatými stuhami, na ramenou jim zářily zlatavě spony, na rukou a nohou měly zlaté a bronzové náramky a přezky. Kráčely smutně a za nimi šla velká skupina lidí s množstvím obilí, obětními nádobami a zvířaty na porážku, aby dala milovanému náčelníkovi do hrobu plody polí a chovatelství.

  Před jeskyní se průvod zastavil. V její předsíni, sporým denním světlem magicky osvětlené, byla zřízena hranice a vedle ní kamenný oltář. Pak byla mrtvola i s vozem položena na hranici a vše zapáleno. Oheň s praskotem vzplanul a osvětlil hroznou a krutou scénu, která následovala. Ženy a otroci byli odvlečeni dovnitř, oloupeni o šperky, povražděni, některým byly uťaty ruce, jiným rozpolcena hlava a vraždění neustalo, dokud nebyly všechny oběti usmrceny. Také koně byli rozčtvrceni a jejich údy byly rozházeny po jeskyni. Nádoby s obětními dary byly srovnány na hromadu a vše bylo posypáno zuhelnatělým obilím.

  A když pohřební obřady skončily, nahrnuly davy lidí na mrtvoly obrovské kvádry a celou předsíň pokryly štěrkem a pískem, aby chránily posvátné místo před znesvěcením a zahladili stopy pohřbu. Tehdy byly také zakryty stopy dávné kovářské dílny. Byl to pohřeb náčelníka, kterého museli do hrobu následovat ženy, otroci i koně."


Takto ve své knize vylíčil dr. Wankel dramatické události, které se podle měly v Býčí skále odehrát před více než třemi tisíci lety.

  Jeskyni má pod svou správou speleologická skupina ZO 6-01, České speleologické společnosti. Skupina byla ustavena v roce 1954 jako zájmový kroužek ZK ROH ADAST Adamov a v současnosti má 22 členů. Více na jejich stránkách.
Býčí skála
Býčí skála
Býčí skála
Býčí skála
Býčí skála

linka


publikováno: 16.4.2004
© 2003-06 - www.blanensko.info - kontakt

RSS W3C


odkazy: Přání k svátku / Velikonoční přání / Zamilované obrázky / Webdesign / Ubytování Tatry / Vánoční přání / Přání /

Naše krabičková dieta je to pravé pro vaše zdraví. Krabičkovou dietu dovoezeme po Blansku, Brnu a okolí. Vyrobíme vám schodiště jak do novostavby tak do staršího domu.